Thứ Ba, 26 tháng 8, 2008

Quản lý file bằng Xplorer2 Lite

Mới kiếm được cái phần mềm hay (Xplorer2 Lite), giúp quản lý file và folder dễ dàng hơn. Phải nói rằng đây là phần mềm tuyệt vời.
Link Download: Xplorer2 Lite phiên bản 1.7.1.4
Dung lượng: 2.7MB

Hướng dẫn sử dụng có thể tham khảo tại đây.

Không có nhận xét nào: